سنتز cDNA
یکی از شاخه های علم بیولوژی مطالعه Transcriptomics سلول های مختلف تحت شرایط متفاوت و بررسی میزان و نوع بیان ژن های مختلف می باشد. از روش ها و مراحل مهم در پروژه های بیولوژی ملکولی استخراج یک ملکول RNA خاص و یا کل RNA از سلول های پروکاریوتی، یوکاریوتی و یا ویروس ها می باشد.

یکی از شاخه های علم بیولوژی مطالعه Transcriptomics سلول های مختلف تحت شرایط متفاوت و بررسی میزان و نوع بیان ژن های مختلف می باشد. از روش ها و مراحل مهم در پروژه های بیولوژی ملکولی استخراج یک ملکول RNA خاص و یا کل RNA از سلول های پروکاریوتی، یوکاریوتی و یا ویروس ها می باشد. معمولاً در مرحله بعد از این ملکول های RNA استفاده شده و با بهره گیری از آنزیم Reverse Transcriptase ملکول cDNA (کتابخانه cDNA) ساخته می شود. گروه پژوهشی پیشگامان انتقال ژن (GTP) با بهره گیری از کارشناسان ماهر و متخصصین به شما کمک می کند تا در کمترین زمان RNA مورد نظر خود و یا cDNA مطلوب خود را در اختیار داشته باشید.

آدرس ارتباطی ما

آزمایشگاه مرکزی: تهران، خیابان ولی عصر، تقاطع نیایش، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز رشد فناوری های دارویی، آزمایشگاه پیشگامان انتقال ژن طب و سلامت 

تلفن: 09125334617 /  88200114-021

ارتباط از طریق واتس اپ با شماره 09021195585